Komteska

Odkazy

Komteska

Zábava

Korálky

Krása zimy

Zdravá výživa

Jídelníček

Léto

Rose

Ivana

~ Ivany velikonoční stránky, recepty a jiné...

Beruška8

Statistika

Je tu právě

online:

Novinky

Jarní příroda

Jarní příroda Lipenska

Po několikaměsíčním zimním spánku se zpravidla na přelomu měsíců března a dubna začíná probouzet i lipenská příroda. Jedinečná rozmanitá lipenská krajina se zachovalou přírodou je místem, kde v jarních měsících roste a kvete množství vzácných chráněných druhů rostlin a rodí se noví živočichové. Jarní příroda v překrásném a nedotčeném prostředí Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava je hlavní atraktivitou, která láká k návštěvě regionu nejen domácí turisty, ale i cizince.

Příroda Lipenska je charakteristická smrkovými, bukovými a smíšenými lesy, jejichž přirozený vývoj byl v minulosti významně ovlivněn lesním hospodařením. Zdejší příroda se může na jaře pochlubit velmi vzácným šafránem bělokvětým (krokusem), který roste na vlhkých loukách a pastvinách, chráněnou lesní trvalkou dřípatkou horskou anebo úpolínem evropským. Z dalších vzácných rostlin můžete v lesích a na pasekách obdivovat kyčelnici devítilistou, ve skalách pak mléčivec alpský nebo tařici skalní. Z endemických rostlin Šumavy pak uvidíte např. zvonečník černý.

Jarní období je časem, kdy mnoho zvířat přivádí na svět svá mláďata a Vy se tak při troše štěstí můžete při svých toulkách přírodou setkat se zástupci středoevropské fauny kam patří např. jelen lesní, srnec obecný, netopýr velkouchý, rejsek horský, myšivka horská anebo veverka obecná, kuna lesní, jezevec lesní či prase divoké. Někdy se vám dokonce může podařit zahlédnout i rodinky ohrožených živočichů rysa ostrovida, tetřeva hlušce, tetřívka nebo puštíka.

Kromě lesů, luk a pastvin žije mnoho rostlin a živočichů zejména bezobratlých i v šumavských rašeliništích, slatích a jezerních karech, na jejichž stěnách se nachází přirozená nelesní a vzácná subalpinská vegetace. Suťové svahy a kamenná moře jsou pak domovem nejen skalniček, ale i celé řady druhů pavouků.

 
ZaWeB ZaWeB

Můžeš zanechat nějaký vzkaz,pochvalu nebo dotaz,díky.

Free cursors for MySpace at www.totallyfreecursors.com!